หมายเลขทะเบียน ทป 005

ประเภทสิ่งพิมพ์               : หนังสือ

ชื่อหนังสือ                      : รางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน(รางวัลซีไรต์)

     พ.ศ.2522-2548

ผู้แต่ง                             :    -

ผู้เรียบเรียง                      : สมบัติ จำปาเงิน

สถานที่พิมพ์                   : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์                      : ปิรามิด

ปีที่พิมพ์                         : 2548

ครั้งที่พิมพ์                      :    -

จำนวนหน้า                     : 336

ราคา                                        : 220

สถานที่จัดจำหน่าย            : ชมรมเด็ก

ISBN                           :    -

 

 

สาระสังเขป

                บันทึกสิ่งที่เกิดขึ้นในแวดวงวรรณกรรมไทย ในภาคของการประกวดรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์แห่งอาเซียน ตั้งแต่เริ่มต้นในปีพ.ศ.2522 จนถึงปี พ.ศ.2548 ว่าตั้งแต่กฎกติกามารยาท บันทึกชื่อเสียงเรียงนามผู้ได้รับรางวัลพร้อมคำประกาศของคณะกรรมการตัดสิน ประวัติและผลงาน บางทัศนะของผู้ได้รับรางวัล และบางทัศนะจากเสียงวิพากษ์วิจารณ์ของผู้ทรงคุณวุฒิ บางตัวอย่างของงานที่ได้รับการยกย่อง